KRAJSKÉ CENTRUM
TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

O NÁS

Krajské centrum talentované mládeže Kraje Vysočina v tenise (KCTM)

KCTM má sídlo ve sportovním areálu Horáckého tenisového klubu Třebíč, z. s., na ulici Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč. Bylo založeno v roce 2016 jako samostatný právní subjekt. Důvodem pro jeho založení byl samotný fakt, že v Kraji Vysočina se nenachází žádné zařízení ani sportovní centrum tohoto typu (KCTM, TSM, SVT), které by zajistilo komplexní a kvalitní treninkové podmínky pro rozvoj dětí a mládeže.

Základem činnosti KCTM je pravidelná celoroční práce s talenty a jejich vedení zkušenými trenéry. K tomu slouží stálé zkvalitňování pravidelných tréninků a umožnění účasti dětí a mládeže na pravidelných sportovních soustředěních. Mezi hlavní úkoly centra patří celoroční reprezentace Kraje Vysočina. S tím úzce souvisí důraz na snahu talentů získat potřebnou sportovní výkonnost, která jim umožní účast na krajských přeborech, Mistrovství České republiky jednotlivců a družstev, účast na mezinárodních tenisových turnajích ETA v kategorii 12, 14, 16 let pořádaných v ČR a zahraničí.

Z okresů Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč byla vybrána z celkového počtu 1200 registrovaných hráčů a hráček Českého tenisového svazu cílová skupina 26 talentovaných dětí, která plní náročný tréninkový plán formou deseti dvoudenních herních soustředění a jedním týdenním kondičním soustředěním za kalendářní rok.

Hlavním cílem KCTM je zajištění kvalitních tréninkových podmínek pro děti a mládež ,,talenty“ ve věku 8 – 14 let tak, aby byl zajištěn jejich další výkonnostní rozvoj v úzké návaznosti na činnost tréninkových středisek mládeže (TSM) a středisek vrcholového tenisu (SVT) Českého tenisového svazu. Kromě toho zajišťuje i pravidelné vzdělávání a školení svých trenérů a metodiků.

KCTM si vytyčilo dlouhodobý cíl. Tím je úzké propojení jednotlivých klubů Kraje Vysočina, a to nejen po stránce sportovní, ale i po stránce metodické ohledně přípravy samotných hráčů, ale i trenérů a manažerů klubů. Sportovním cílem KCTM je postupné vytvoření nejkvalitnějších týmů daných kategorií, které budou působit v Kraji Vysočina a budou schopni konkurovat nejlepším týmům ČR. Krajské centrum bude otevřené nejen pro přípravu talentovaných hráčů a reprezentaci Kraje Vysočina anebo českého tenisu, ale i pro následnou pomoc hráčům po dovršení juniorského věku, jak dále postupovat v tenisovém a studijním životě (Erasmus+ sport, studium v USA – univerzitní tenis).

Statutární orgán KCTM pracuje ve složení: Ing. Rudolf Říha, předseda centra, Petr Ondrůj, tajemník centra, Martin Pobořil, šéftrenér centra. Personální zajištění tvoří: František Vinopal, člen vedení, Mgr. Jan Macharáček, metodik centra, Ing. Petra Moravcová, ekonomka centra, MUDr. Aleš Pařízek, lékař centra a Mgr. Michaela Dobešová, fyzioterapeut centra.

Trenéři: Karel Outulný, Monika Svobodová, Zdena Rebeková, Lenka Hejlová, Jakub Filipský.

NOMINACE HRÁČŮ DO KCTM

Do KCTM jsou vybráni vždy čtyři hráči ze třech věkových kategorií: baby, mladší žáci a starší žáci. V průběhu roku se koná deset soustředění v tenisovém areálu HTK Třebíč a jedno kondiční soustředění v rakouském Ramsou v hotelu Stierer.

Tři mladší a starší žáci jsou vybrání podle žebříčku ČTS v každé kategorii. Čtvrtý hráč získává volnou kartu pořadatele.

Nominační turnaje kategorie baby

Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 1.10.2007 a podle platných pravidel tenisu včetně pozdějších změn a doplňků.

Disciplíny: Dvouhra chlapců, dvouhra dívek (chlapci a dívky hrají své soutěže odděleně)

Způsob hry: Rozřazovací
část se hraje ve skupinách systémem každý s každým. 2 nejlepší z každé skupiny postupují do vyřazovací části o celkové vítězství a další pořadí. Nepostupující účastníci ze skupin pokračují ve vyřazovací části o celkové pořadí. Všechna utkání se hrají do 4 her, za stavu 3:3 rozhodující hra.

Postupy: Nejlepší 3 chlapci a 3 dívky s nejvyšším počtem získaných bodů postupují (budou zařazeni) do KCTM 2020 v kategorii baby tenis. Zbylá 2 místa (1+1) volná karta vedení KCTM. Celkové pořadí hráčů a hráček bude dáno součtem bodů dosažených v jednotlivých turnajích.

Bodování: dle počtu účastníků (např. 10), vítěz 10+6 bodů, druhý 9+4 body, třetí 8+2 body, 4-10 pořadí 7-1bod.

TERMÍNY SOUSTŘEDĚNÍ

JAK S HRÁČI PRACUJEME

Využíváme moderní technologie

Video

Všechny hráče natáčíme a poté analyzujeme technickou stránku úderu.

Rozbor zápasu

Na začátku roku každému hráči (mladší a starší žáci) vyhotovíme detailní rozbor hry pomocí aplikace Break2win. Na základě výsledků hráči doporučíme na čem pracovat v následujícím období.

KONTAKT

Krajské centrum talentované mládeže, z.s.

Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč
IČ: 05197392
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 21856, vedená u Krajského soudu v Brně.
Č.ú.: 115 – 2856330217/0100

Tajemník KCTM

Petr Ondrůj
Tel.: +420 724 410 793
E-mail: petr@sport-me.net

Kde hrajeme

V tenisovém areálu HTK Třebíč
www.htktrebic.cz

PARTNEŘI