O NÁS

Krajské centrum talentované mládeže kraje Vysočina v tenise

Krajské centrum talentované mládeže v tenise Kraje Vysočina má sídlo ve sportovním areálu Horáckého tenisového klubu Třebíč, z. s., na ulici Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč. Bylo založeno v roce 2016 jako samostatný právní subjekt. Důvodem pro jeho založení byl samotný fakt, že v Kraji vysočina se nenachází žádné zařízení ani sportovní centrum tohoto typu (KCTM, TSM, SVT), které by zajistilo komplexní a kvalitní treninkové podmínky pro rozvoj dětí a mládeže.

Základem činnosti centra je pravidelná celoroční práce s talenty a jejich vedení zkušenými trenéry. K tomu slouží stálé zkvalitňování pravidelných tréninků a umožnění účasti dětí a mládeže na pravidelných sportovních soustředěních. Mezi hlavní úkoly centra patří celoroční reprezentace Kraje Vysočina. S tím úzce souvisí důraz na snahu talentů získat potřebnou sportovní výkonnost, která jim umožní účast na krajských přeborech, Mistrovství České republiky jednotlivců a družstev, účast namezinárodních tenisových turnajích ETA v kategorii 12, 14, 16 let pořádaných v ČR a zahraničí.

Z okresů Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč byla vybrána z celkového počtu 1200 registrovaných hráčů a hráček Českého tenisového svazu cílová skupina 26 talentovaných dětí, která plní náročný tréninkový plán formou deseti dvoudenních herních soustředění a jedním týdenním kondičním soustředěním za kalendářní rok.

Hlavním cílem Krajského centra talentované mládeže je zajištění kvalitních tréninkových podmínek pro děti a mládež ,,talenty“ ve věku 8 – 16 let tak, aby byl zajištěn jejich další výkonnostní rozvoj v úzké návaznosti na činnost tréninkových středisek mládeže (TSM) a středisek vrcholového tenisu (SVT) Českého tenisového svazu. Kromě toho zajišťuje i pravidelné vzdělávání a školení svých trenérů a metodiků.

KCTM si vytyčilo dlouhodobý cíl. Tím je úzké propojení jednotlivých klubů Kraje Vysočina, a to nejen po stránce sportovní, ale i po stránce metodické ohledně přípravy samotných hráčů, ale i trenérů a manažerů klubů. Sportovním cílem KCTM je postupné vytvoření nejkvalitnějších týmů daných kategorií, které budou působit v Kraji Vysočina a budou schopni konkurovat nejlepším týmům ČR. Krajské centrum bude otevřené nejen pro přípravu talentovaných hráčů a reprezentaci Kraje Vysočina anebo českého tenisu, ale i pro následnou pomoc hráčům po dovršení juniorského věku, jak dále postupovat v tenisovém a studijním životě (Erasmus+ sport, studium v USA – univerzitní tenis).

Statutátní orgán KCTM pracuje ve složení: Ing. Rudolf Říha, předseda centra a Martin Pobořil, šéftrenér centra. Personální zajištění tvoří: František Vinopal, člen vedení, Pavlína Prausová, členka vedení, Mgr. Jan Macharáček, metodik centra, Ing. Petra Moravcová, ekonomka centra, MUDr. Aleš Pařízek, lékař centra a Mgr. Michaela Dobešová, fyzioterapeut centra.

Trenéři: Karel Outulný, Martin Kobza, Monika Svobodová, Zdena Rebeková, Lenka Hejlová, Jakub Filipský.

ROZVOJ HRÁČŮ

Využíváme moderní technologie

Video

Všechny hráče natáčíme a poté analyzujeme technickou stránku úderu.

Rozbor zápasu

Na začátku roku každému hráči (mladší a starší žáci) vyhotovíme detailní rozbor hry pomocí aplikace Break2win. Na základě výsledků hráči doporučíme na čem pracovat v následujícím období.

PARTNEŘI

Close Menu