KRAJSKÉ CENTRUM
TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

O NÁS

Krajské centrum talentované mládeže Kraje Vysočina v tenise (KCTM)

KCTM má sídlo ve sportovním areálu Horáckého tenisového klubu Třebíč, z. s., na ulici Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč. Bylo založeno v roce 2016 jako samostatný právní subjekt. Důvodem pro jeho založení byl samotný fakt, že v Kraji Vysočina se nenachází žádné zařízení ani sportovní centrum tohoto typu (KCTM, TSM, SVT), které by zajistilo komplexní a kvalitní treninkové podmínky pro rozvoj dětí a mládeže.

Základem činnosti KCTM je pravidelná celoroční práce s talenty a jejich vedení zkušenými trenéry. K tomu slouží stálé zkvalitňování pravidelných tréninků a umožnění účasti dětí a mládeže na pravidelných sportovních soustředěních. Mezi hlavní úkoly centra patří celoroční reprezentace Kraje Vysočina. S tím úzce souvisí důraz na snahu talentů získat potřebnou sportovní výkonnost, která jim umožní účast na krajských přeborech, Mistrovství České republiky jednotlivců a družstev, účast na mezinárodních tenisových turnajích ETA v kategorii 12, 14, 16 let pořádaných v ČR a zahraničí.

Z okresů Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč byla vybrána z celkového počtu 1200 registrovaných hráčů a hráček Českého tenisového svazu cílová skupina 26 talentovaných dětí, která plní náročný tréninkový plán formou deseti dvoudenních herních soustředění a jedním týdenním kondičním soustředěním za kalendářní rok.

Hlavním cílem KCTM je zajištění kvalitních tréninkových podmínek pro děti a mládež ,,talenty“ ve věku 8 – 14 let tak, aby byl zajištěn jejich další výkonnostní rozvoj v úzké návaznosti na činnost tréninkových středisek mládeže (TSM) a středisek vrcholového tenisu (SVT) Českého tenisového svazu. Kromě toho zajišťuje i pravidelné vzdělávání a školení svých trenérů a metodiků.

KCTM si vytyčilo dlouhodobý cíl. Tím je úzké propojení jednotlivých klubů Kraje Vysočina, a to nejen po stránce sportovní, ale i po stránce metodické ohledně přípravy samotných hráčů, ale i trenérů a manažerů klubů. Sportovním cílem KCTM je postupné vytvoření nejkvalitnějších týmů daných kategorií, které budou působit v Kraji Vysočina a budou schopni konkurovat nejlepším týmům ČR. Krajské centrum bude otevřené nejen pro přípravu talentovaných hráčů a reprezentaci Kraje Vysočina anebo českého tenisu, ale i pro následnou pomoc hráčům po dovršení juniorského věku, jak dále postupovat v tenisovém a studijním životě (Erasmus+ sport, studium v USA – univerzitní tenis).

Statutární orgán KCTM pracuje ve složení: Ing. Rudolf Říha, předseda centra, Petr Ondrůj, tajemník centra, Martin Pobořil, šéftrenér centra. Personální zajištění tvoří: František Vinopal, člen vedení, Mgr. Jan Macharáček, metodik centra, Ing. Petra Moravcová, ekonomka centra, MUDr. Aleš Pařízek, lékař centra a Mgr. Michaela Dobešová, fyzioterapeut centra.

Trenéři: Karel Outulný, Monika Svobodová, Zdena Rebeková, Lenka Hejlová, Jakub Filipský.

NOMINACE HRÁČŮ DO KCTM

Do KCTM jsou vybráni vždy čtyři hráči ze třech věkových kategorií: baby, mladší žáci a starší žáci. V průběhu roku se koná deset soustředění v tenisovém areálu HTK Třebíč a jedno kondiční soustředění v rakouském Ramsou v hotelu Stierer.

Tři mladší a starší žáci jsou vybráni podle žebříčku ČTS (musí být do 150. místa) v každé kategorii. Čtvrtý hráč získává volnou kartu pořadatele. Aktuálně platná pravidla pro výběr hráčů do KCTM naleznete ZDE.

Nominační turnaje kategorie baby

Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 1.10.2007 a podle platných pravidel tenisu včetně pozdějších změn a doplňků.

Disciplíny: Dvouhra chlapců, dvouhra dívek (chlapci a dívky hrají své soutěže odděleně)

Způsob hry: Rozřazovací
část se hraje ve skupinách systémem každý s každým. 2 nejlepší z každé skupiny postupují do vyřazovací části o celkové vítězství a další pořadí. Nepostupující účastníci ze skupin pokračují ve vyřazovací části o celkové pořadí. Všechna utkání se hrají do 4 her, za stavu 3:3 rozhodující hra.

Postupy: Nejlepší 3 chlapci a 3 dívky s nejvyšším počtem získaných bodů postupují (budou zařazeni) do KCTM 2023 v kategorii baby tenis. Zbylá 2 místa (1+1) volná karta vedení KCTM. Celkové pořadí hráčů a hráček bude dáno součtem bodů dosažených v jednotlivých turnajích.

Bodování: dle počtu účastníků (např. 10), vítěz 10+6 bodů, druhý 9+4 body, třetí 8+2 body, 4-10 pořadí 7-1bod.

KONTAKT

Krajské centrum talentované mládeže, z.s.

Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč
IČ: 05197392
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 21856, vedená u Krajského soudu v Brně.
Č.ú.: 115 – 2856330217/0100

Tajemník KCTM

Petr Ondrůj
Tel.: +420 724 410 793
E-mail: petr@sport-me.net

Kde hrajeme

V tenisovém areálu HTK Třebíč
www.htktrebic.cz

PARTNEŘI