NOMINACE HRÁČŮ DO KCTM

základní informace

Do krajského centra jsou vybráni vždy čtyři hráči ze třech věkových kategorií: baby, mladší žáci a starší žáci. V průběhu roku se koná deset soustředění v tenisovém areálu HTK Třebíč a jedno kondiční soustředění v rakouském Ramsou v hotelu Stierer.

Tři mladší a starší žáci jsou vybrání podle žebříčku ČTS v každé kategorii. Čtvrtý hráč získává volnou kartu pořadatele.

Nominační turnaje kategorie baby

Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 1.10.2007 a podle platných pravidel tenisu včetně pozdějších změn a doplňků.

Disciplíny: Dvouhra chlapců, dvouhra dívek (chlapci a dívky hrají své soutěže odděleně)

Způsob hry: Rozřazovací
část se hraje ve skupinách systémem každý s každým. 2 nejlepší z každé skupiny postupují do vyřazovací části o celkové vítězství a další pořadí. Nepostupující účastníci ze skupin pokračují ve vyřazovací části o celkové pořadí. Všechna utkání se hrají do 4 her, za stavu 3:3 rozhodující hra.

Postupy: Nejlepší 3 chlapci a 3 dívky s nejvyšším počtem získaných bodů postupují (budou zařazeni) do KCTM 2020 v kategorii baby tenis. Zbylá 2 místa (1+1) volná karta vedení KCTM. Celkové pořadí hráčů a hráček bude dáno součtem bodů dosažených v jednotlivých turnajích.

Bodování: dle počtu účastníků (např. 10), vítěz 10+6 bodů, druhý 9+4 body, třetí 8+2 body, 4-10 pořadí 7-1bod.

nominační turnaje