NOMINACE HRÁČŮ
DO KCTM PRO ROK 2018

Nominační turnaje pro rok 2018

V průběhu listopadu a prosince Horácký tenisový klub Třebíč opět pořádal náborové turnaje do Krajského centra talentované mládeže, které byly určeny pro kategorii baby tenis. Na základě těchto turnajů byli následně vybráni hráči a hráčky, kteří budou v roce 2018 do KCTM ve výše uvedené kategorii zařazeni.

Turnaje

První z turnajů se konal 4.listopadu 2017 v Pelhřimově a zúčastnilo se ho celkem 17 hráčů a hráček z celého Kraje Vysočina. Nejpočetnější skupinu byli hráči HTK Třebíč, tenisového klubu, který činnost Krajského centra talentované mládeže v tenise v Kraji Vysočina zajišťuje. Zbylé dva turnaje proběhly v třebíčské čtyř kurtové nafukovací hale. Úroveň všech turnajů byla velmi vysoká a už se opravdu těšíme, až se s vybranými hráči potkáme na prvním společném soustředění, které se uskuteční v lednu 2018.

Všem hráčům a rodičům děkujeme za účast na turnajích!

Vybraní hráči:

Tomáš Veškrna, Jakub Košťál, Lukáš Nguyen, Tomáš Ochman, Patrik Lukš, Andreas Schneebaum, Stella Mallinu, Eliška Nápravníková, Vanesa Haviárová, Veronika Dvořáková

GRATULUJEME !!!