NOMINAČNÍ TURNAJE PRO BABY TENIS DO KCTM 2024

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Turnajů se mohou účastnit hráči a hráčky ročníků narození 2015 a 2016. Podmínkou je klubová příslušnost v Kraji Vysočina.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ TURNAJŮ:

25.11. HTK Třebíč (Janáčkovo stromořadí 156, Třebíč)
2.12. TJ Žďár nad Sázavou
16.12. TK Pelhřimov

ŘEDITEL TURNAJŮ:

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ:

Karel Outulný
724 410 132
kareloutulny@yahoo.com

PŘIHLÁŠKY:

ÚČASTNÍCI:

Turnaje jsou určeny pro dívky a chlapce, ročníků narození 2015 a 2016, s klubovou příslušností v Kraji Vysočina.

OMLUVY NEÚČASTI:

Každou neúčast musí přihlášený hráč odhlásit.

DISCIPLÍNY:

Dvouhra chlapců, dvouhra dívek. Chlapci a dívky hrají své soutěže odděleně.

ZPŮSOB HRY:

Rozřazovací část se hraje ve skupinách systémem každý s každým. Podle počtu účastníků bude určeno, kolik hráčů, respektive hráček, z každé skupiny postoupí do vyřazovací části o celkové vítězství a další pořadí. Nepostupující účastníci ze skupin pokračují ve vyřazovací části o celkové pořadí. Všechna utkání se hrají do 4 her, za stavu 3:3 rozhodující hra.

BODOVÁNÍ A POSTUPUJÍCÍ DO KCTM PRO ROK 2022:

Boduje se umístění v každém turnaji, a to tímto způsobem – celkový počet účastníků na turnaji a bonusy za 1., 2. a 3. místo (při 10 účastnících to vypadá takto: 1. místo 16b (10 + 6), 2.místo 13 (9 + 4), 3.místo 10b (8 + 2), 4. místo 7b (7 + 0) atd.). Do Krajského centra talentované mládeže pro rok 2022 postupují 4 chlapci a 4 dívky s nejvyšším počtem bodů získaných dohromady za všechny turnaje.

VKLADY:

Vklady do turnajů se nehradí.

HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI:

Nocležné, cestovné i stravné si hradí samotní hráči, případně jejich mateřské kluby. V místě pořádání je občerstvení zajištěno.

TITUL A CENY:

Na každém turnaji obdrží nejlepší 3 účastníci věcné ceny a diplom, všichni ostatní účastníci obdrží diplom.

POVINNOST HRÁČŮ:

Všichni hráči jsou povinni být od okamžiku svého příjezdu k dispozici a jsou povinni každý odchod z areálu uskutečnit jen se souhlasem vrchního rozhodčího.

V případě dalších dotazů, prosím, kontaktujte Petra Ondrůje (724 410 793, petr@sport-me.net)