Kontakt

Tajemník KCTM: Mgr. Petr Ondrůj
Tel.: 724 410 793
E-mail: petr.ondruj@htktrebic.cz

Krajské centrum talentované mládeže, z.s.
Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč
IČ: 05197392
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 21856, vedená u Krajského soudu v Brně.
Č.ú.: 115 – 2856330217/0100