KONTAKT

Krajské centrum talentované mládeže, z.s.

Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 Třebíč
IČ: 05197392
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 21856, vedená u Krajského soudu v Brně.
Č.ú.: 115 – 2856330217/0100

Tajemník KCTM

Petr Ondrůj
Tel.: +420 724 410 793
E-mail: petr@sport-me.net

Kde hrajeme

V tenisovém areálu HTK Třebíč
www.htktrebic.cz