Úprava pravidel pro výběr mladších a starších žáků a žákyň platná od 1. 1. 2022

Body:
V souladu s účelem a cíli KCTM, kterými jsou péče o regionální rozvoj tenisu a zajištění a vytváření podmínek pro další výkonnostní rozvoj talentované mládeže Kraje Vysočina, se výbor KCTM ve složení Ing. Rudolf Říha, předseda a Mgr. Petr Ondrůj, tajemník, rozhodl z důvodu zachování maximální kvality a přínosu pro hráče, kteří se soustředění KCTM účastní, upravit pravidla pro výběr hráčů a hráček do kategorií mladší a starší žáci. Změna pravidel je platná od 1. 1. 2022 (tzn. týká se výběru hráčů a hráček na kalendářní rok 2022).
 
Čeho se změna týká:
– do KCTM mají právo být zařazeni 3 nejlépe postavení hráči a hráčky v dané kategorii (mladší žáci/žákyně, starší žáci/žákyně), kteří zároveň splní podmínku umístění do 150. místa žebříčku ČTS v kategorii, v níž mají být do KCTM zařazeni
– hráči, kteří jsou v žebříčku ČTS na 151. místě a dále, mohou být nahrazeni hráčem/hráčkou, kteří jsou vybráni na základě scoutingu výboru KCTM
– výbor KCTM si v případě potřeby vyhrazuje právo přizvat na soustředění KCTM i další hráče a hráčky, které vybere na základě scoutingu
 
Co se nemění:
– čtvrtý/á hráč/hráčka může získat volnou kartu pořadatele
– podmínkou pro zařazení do KCTM je tenisová klubová příslušnost v Kraji Vysočina
– obě kategorie (mladší žáci/žákyně, starší žáci/žákyně) zůstávají i nadále tvořeny 8 hráči (4 hráči + 4 hráčky) pro příslušný kalendářní rok
 
Misí KCTM je prohloubení spolupráce s tenisovými kluby v Kraji Vysočina a rozvoj talentovaných hráčů a hráček, žijících v Kraji Vysočina, nad rámec jejich klubové přípravy. Během pravidelných soustředění jim také na „vlastní kůži“ umožnit zažít přípravu profesionálních tenistů a zajistit kvalitní sparingové podmínky.
 
V Třebíči 15. 12. 2021
 
Ing. Rudolf Říha, předseda
Mgr. Petr Ondrůj, tajemník

More To Explore