Úprava pravidel pro výběr mladších a starších žáků a žákyň platná od 1. 1. 2022

Body:
V souladu s účelem a cíli KCTM, kterými jsou péče o regionální rozvoj tenisu a zajištění a vytváření podmínek pro další výkonnostní rozvoj talentované mládeže Kraje Vysočina, se výbor KCTM ve složení Ing. Rudolf Říha, předseda a Mgr. Petr Ondrůj, tajemník, rozhodl z důvodu zachování maximální kvality a přínosu pro hráče, kteří se soustředění KCTM účastní, upravit pravidla pro výběr hráčů a hráček do kategorií mladší a starší žáci. Změna pravidel je platná od 1. 1. 2022 (tzn. týká se výběru hráčů a hráček na kalendářní rok 2022).
 
Čeho se změna týká:
– do KCTM mají právo být zařazeni 3 nejlépe postavení hráči a hráčky v dané kategorii (mladší žáci/žákyně, starší žáci/žákyně), kteří zároveň splní podmínku umístění do 150. místa žebříčku ČTS v kategorii, v níž mají být do KCTM zařazeni
– hráči, kteří jsou v žebříčku ČTS na 151. místě a dále, mohou být nahrazeni hráčem/hráčkou, kteří jsou vybráni na základě scoutingu výboru KCTM
– výbor KCTM si v případě potřeby vyhrazuje právo přizvat na soustředění KCTM i další hráče a hráčky, které vybere na základě scoutingu
 
Co se nemění:
– čtvrtý/á hráč/hráčka může získat volnou kartu pořadatele
– podmínkou pro zařazení do KCTM je tenisová klubová příslušnost v Kraji Vysočina
– obě kategorie (mladší žáci/žákyně, starší žáci/žákyně) zůstávají i nadále tvořeny 8 hráči (4 hráči + 4 hráčky) pro příslušný kalendářní rok
 
Misí KCTM je prohloubení spolupráce s tenisovými kluby v Kraji Vysočina a rozvoj talentovaných hráčů a hráček, žijících v Kraji Vysočina, nad rámec jejich klubové přípravy. Během pravidelných soustředění jim také na „vlastní kůži“ umožnit zažít přípravu profesionálních tenistů a zajistit kvalitní sparingové podmínky.
 
V Třebíči 15. 12. 2021
 
Ing. Rudolf Říha, předseda
Mgr. Petr Ondrůj, tajemník

More To Explore

Nezařazené

Ohlédnutí za lednovými soustředěními

Hráči KCTM za sebou mají první soustředění roku 2022. Jako první do areálu Horáckého tenisového klubu Třebíč zavítali baby tenisté (z 6 různých klubů napříč