Ohlédnutí za lednovými soustředěními

Hráči KCTM za sebou mají první soustředění roku 2022. Jako první do areálu Horáckého tenisového klubu Třebíč zavítali baby tenisté (z 6 různých klubů napříč Krajem Vysočina), kteří se sešli v sobotu 15. 1. brzy ráno. Lenka Hejlová si se svým trenérským týmem pro hráče připravila pestrý program – trénink, sparing, kondiční cvičení a na závěr wellness. I přesto, že bylo soustředění náročné, všichni na konci dne odjížděli s úsměvem a s pocitem dobře odvedené práce.
 
Soustředění pro mladší a starší žáky jsou dvoudenní a hráči tráví jednu noc pod dohledem trenéra v Penzionu HTK. Pondělí a úterý absolvovali nabitý program mladší žáci, ve středu a ve čtvrtek pak starší. Soustředění měl po obsahové stránce na starosti Jakub Filipský (vítěz Pardubické juniorky), který s trenéry připravil program plný tréninkových cvičení a sparingů, zaměřených na agresivní a aktivní hru. Kromě toho, stejně jako baby tenisté, i žáci absolvovali kondiční a regenerační cvičení a měli k dispozici také wellness, které v areálu HTK Třebíč je.
 
„Všechny čtyři dny hodnotím velmi kladně. Líbil se mi přístup hráčů, kteří stoprocentně využili možnosti, které jim KCTM a areál HTK nabízí. S trenéry se nám podařilo vytvořit sehraný tým a vše fungovala bezchybně, za což jim patří obrovské díky. Hráčům bych vzkázal, ať dále makají ve svých klubech a že se těším na další společná soustředění,“ říká Kuba Filipský.
 
V podobném duchu se neslo i hodnocení Petra Ondrůje, tajemníka KCTM: „Všem hráčům i trenérům patří za lednová soustředění velká pochvala a díky. Svým přístupem nasadili laťku kvality hodně vysoko a já věřím, že se to přenese i do dalších soustředění, která nás čekají už v únoru.“
 
Únorová soustředění proběhnou v termínech:
19. 2. baby tenis
14. – 15. 2. mladší žáci
16. – 17. 2. starší žáci

More To Explore