Třebíč má první Krajské centrum talentované mládeže

Krajské centrum talentované mládeže Kraje Vysočina v tenise

Od ledna 2017 je z Třebíče oficiální místo, kam se pravidelně sjíždějí nejtalentovanější mladí sportovci kraje Vysočina! Při HTK Třebíč zde vzniklo Krajské centrum talentované mládeže /KCTM/ pro oblast tenisu.  Tato centra jsou vrcholová tréninková střediska Kraje Vysočina, jejichž cílem je podpora talentovaných sportovců Kraje při sportovní přípravě v KCTM a jejichž zřízení se řídí přesnými pravidly, jež vytvořila Rada Kraje Vysočina. Činnost KCTM je založena na celokrajské spolupráci tenisových klubů a oddílů, bez jejichž souhlasu by k jeho vzniku v Třebíči nedošlo. Hlavním smyslem činnosti centra je zajistit podmínky pro rozvoj talentovaných hráčů kraje Vysočina ve věku 8 až 14 let po stránce tenisové a osobnostní. Jedním z cílů je i propojení jednotlivých klubů a oddílů jak na poli sportovním a společenském, tak i následná reprezentace kraje Vysočina při účasti na sportovních kláních nejen na republikové úrovni. Šéftrenérem centra je dlouholetý vynikající hráč a mistr světa Jaroslav Bulant, který dohlíží na metodickou a taktickou přípravu hráčů. Doplňuje ho tým 6 trenérů s odpovídajícími předpoklady a tým lektorů, který se stará o další vzdělávací program. Jedním z nich je i pan Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., pod jehož vedením hráči absolvovali testování zaměřené na diagnostiku výkonnostních předpokladů tenistů a tenistek. Stejné testování podstupují i hráči zařazení do tréninkových středisek mládeže /TSM/. Veškeré sportovní zázemí, personální obsazení, program a další oblasti nezbytné pro zajištění co nejlepšího fungování KCTM zajišťuje Horácký tenisový klub Třebíč. Samotná činnost KCTM je finančně a organizačně značně náročná a bez podpory Kraje Vysočina a sponzorů by nebyla možná. Velký podíl na vzniku nového centra má Ing. Jana Fialová, MBA, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Hlavními oblastmi sportovní přípravy hráčů jsou: –       pravidelná celoroční práce s talenty –       vedení hráčů –       účast hráčů v nejvyšších mládežnických soutěžích družstev –       účast na turnajích jednotlivců v rámci celé ČR –       komplexní sportovním vyšetření hráčů –       kompenzační cvičení a regenerace –       příprava hráčů na studium na univerzitách v USA –       zajištění materiálního vybavení

More To Explore