Nominační turnaje KCTM pro rok 2020

Nominační turnaje Krajského centra tenisové mládeže 2020

V areálu HTK Třebíč se budou konat v termínech 23.11.2019, 1.12.2019 a 21.12.2019 nominační turnaje do Krajského centra tenisové mládeže na rok 2020.

Turnajů se mohou účastnit hráči ročníků 2011, 2012 s klubovou příslušností Kraj Vysočina.

Ředitel okruhu: Martin Pobořil (martin@sport-me.net)

Organizační zabezpečení: František Vinopal (fvinopal@seznam.cz)

Přihlášky:

Přihlášky se zasílají výhradně elektronicky prostřednictvím e-mailu a to do středy v týdnu, před termínem konání turnaje. Informace o přijetí/nepřijetí se hráčům zasílají. E-mail martin@sport-me.net

Účastníci:

Určeno pro dívky a chlapce, ročník narození 2011-2012, s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina nebo s klubovou příslušností v Kraji Vysočina.

Omluvy neúčasti:

Každou neúčast musí přihlášený hráč odhlásit.

Vklad:

100 Kč za každého hráče

Hospodářské náležitosti:

Nocložné, cestovné i stravné si hradí samotní hráči, případně jejich mateřské kluby, v místě pořádání je občerstvení zajištěno

Titul a ceny:

Na každém turnaji obdrží nejlepší 3 účastníci věcné ceny a diplom, všichni ostatní účastníci obdrží diplom

Povinnost hráčů:

Všichni hráči jsou povinni být od okamžiku svého příjezdu k dispozici a jsou povinni každý odchod z areálu uskutečnit jen se souhlasem vrchního rozhodčího.

More To Explore