Nominační turnaje KCTM pro rok 2020

Nominační turnaje Krajského centra tenisové mládeže 2020

V areálu HTK Třebíč se budou konat v termínech 23.11.2019, 1.12.2019 a 21.12.2019 nominační turnaje do Krajského centra tenisové mládeže na rok 2020.

Turnajů se mohou účastnit hráči ročníků 2011, 2012 s klubovou příslušností Kraj Vysočina.

Ředitel okruhu: Martin Pobořil (martin@sport-me.net)

Organizační zabezpečení: František Vinopal (fvinopal@seznam.cz)

Přihlášky:

Přihlášky se zasílají výhradně elektronicky prostřednictvím e-mailu a to do středy v týdnu, před termínem konání turnaje. Informace o přijetí/nepřijetí se hráčům zasílají. E-mail martin@sport-me.net

Účastníci:

Určeno pro dívky a chlapce, ročník narození 2011-2012, s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina nebo s klubovou příslušností v Kraji Vysočina.

Omluvy neúčasti:

Každou neúčast musí přihlášený hráč odhlásit.

Vklad:

100 Kč za každého hráče

Hospodářské náležitosti:

Nocložné, cestovné i stravné si hradí samotní hráči, případně jejich mateřské kluby, v místě pořádání je občerstvení zajištěno

Titul a ceny:

Na každém turnaji obdrží nejlepší 3 účastníci věcné ceny a diplom, všichni ostatní účastníci obdrží diplom

Povinnost hráčů:

Všichni hráči jsou povinni být od okamžiku svého příjezdu k dispozici a jsou povinni každý odchod z areálu uskutečnit jen se souhlasem vrchního rozhodčího.

More To Explore

Nezařazené

Ohlédnutí za lednovými soustředěními

Hráči KCTM za sebou mají první soustředění roku 2022. Jako první do areálu Horáckého tenisového klubu Třebíč zavítali baby tenisté (z 6 různých klubů napříč