Náborové turnaje baby tenistů pro rok 2018

Náborové turnaje do Krajského centra talentované mládeže

V průběhu listopadu a prosince Horácký tenisový klub Třebíč opět pořádal náborové turnaje do Krajského centra talentované mládeže, které byly určeny pro kategorii baby tenis. Na základě těchto turnajů byli následně vybráni hráči a hráčky, kteří budou v roce 2018 do KCTM ve výše uvedené kategorii zařazeni.

Turnaje

První z turnajů se konal 4. listopadu 2017 v Pelhřimově a zúčastnilo se ho celkem 17 hráčů a hráček z celého Kraje Vysočina. Nejpočetnější skupinou byli hráči HTK Třebíč, tenisového klubu, který činnost Krajského centra talentované mládeže v tenise v Kraji Vysočina zajišťuje. Zbylé dva turnaje proběhly v třebíčské čtyřkurtové nafukovací hale. Úroveň všech turnajů byla velmi vysoká a už se opravdu těšíme, až se s vybranými hráči potkáme na prvním společném soustředění, které se uskuteční v lednu 2018.

Všem hráčům a rodičům děkujeme za účast na turnajích!

More To Explore