METODIKA

jak s hráči pracujeme v průběhu roku

Seznámení s hráči

Na prvním soustředění všem hráčům natočíme základní údery a minimálně jeden celý zápas.

Video se základními údery zpracujeme a výsledky s doporučením poskytneme hráči na dalším soustředění.

Video záznam ze zápasu analyzujeme pomocí aplikace Break2win.

Předání výsledků

Zpracované výsledky předáme hráči a zodpovíme veškeré otázky ze strany hlavního trenéra, rodiče nebo hráče.

Na základě výsledků zpracujeme plán pro hráče na celý rok.

Naším hlavním zájmem je rozvoj hráče. Zastáváme názor „více hlav, více ví“ a proto v tomto procesu je šíleně důležitá spolupráce mateřského klubu hráče.

Pracujeme

V průběhu roku se s hráči hlavně zaměřujeme na taktickou a mentální stránku hry. Do techniky úderů hráče zasahujeme jen po předešlé konzultaci s hlavním trenérem nebo rodičem hráče.

Druhý rozbor hráče

Ke konci roku zpracujeme druhy rozbor hráče ze zápasů.

Porovnáme výsledky s prvním rozborem a napíšeme další doporučení.

Závěr

Po absolvování všech soustředění KCTM by měl hráč hráč lépe rozumět své hře po taktické a mentální stránce na základě dat.