Kondiční soustředění KCTM

Kondiční soustředění KCTM

Také v měsíci říjnu se u nás konalo soustředění Krajského centra talentované mládeže. Oproti ostatním soustředěním, která byla převážně herní, jsme se tentokrát věnovali kondiční přípravě.

Soustředění probíhalo od pátku do neděle a během těchto dní se celkem 16 hráčů muselo vyrovnat s kondičním plaveckým tréninkem včetně nácviku správné techniky. Na suchu hráči absolvovali hned několik fází – běh, posilování, kruhový trénink a hry.

Veškeré cvičení a posilování pak bylo doplněno vhodnými kompenzačními a protahovacími cviky pod dohledem fyzioterapeuta a na závěr soustředění hráči pracovali na mentální stránce výkonu.

Celý víkend byl opravdu nabitý, hráči neměli takřka chvíli volného času, ale i přesto  se našel prostor na společenské hry, při kterých panovala skvělá atmosféra a utužoval se kolektiv.

Všichni hráči si za přístup k soustředění zaslouží velkou pochvalu, neboť vše plnili s nadšením a odhodláním. Poděkování patří také všem, kteří se na organizaci a hladkém průběhu soustředění podíleli!

More To Explore

Aktuality

Tenis, život a leadership

Tenis. To není jenom trénink na kurtu. A čím je hráč starší, tím více času věnuje právě mentální přípravě, taktice, kondici a kompenzačním cvičením. Protože